Oferujemy
Kompleksowe wykorzystanie gospodarcze hałd odpadów pogórniczych, na które składa się:
- odzysk węgla
- produkcja różnych frakcji kruszyw dla budownictwa
- rekultywacja techniczna hałd – nadanie nowego kształtu
- rekultywacja biologiczna

Naszą ofertę opieramy na:
- 20-letnim doświadczeniu w dziedzinie przerabiania hałd odpadów pogórniczych
- wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu tego rodzaju przedsiębiorstwem
- wsparciu finansowym, logistycznym i handlowym Elektrowni "Rybnik" S.A. oraz Grupy EdF Polska

Sprzedaż magnetytu skandynawskiego (kraj pochodzenia: Norwegia) z dostawą do zakładu odbiorcy.

Naszą ofertę opieramy na:
- wieloletniej współpracy z zagranicznym dostawcą magnetytu
- wsparciu handlowym firmy Energokrak Sp. z o.o.
- operacyjnym placu składowym w Czerwionce-Leszczynach k. Rybnika