+48 32 433 07 22

zower@zower.pl

44-207 Rybnik

ul. Podmiejska 75

Spółka Zower oferuje usługę przyjęcia i zagospodarowania materiałów pogórniczych na następujących kodach:
–  01 01 02,
–  01 04 12,
 – ex 17 05 04.

Miejscem przyjęcia i przetwarzania materiału jest instalacja Zakładu Odzysku Węgla „ZOWER” w Czerwionce-Leszczyny. Zasady przyjęcia materiału ustalane są indywidualnie w każdym przypadku.

Zapraszamy do kontaktu.