+48 32 433 07 22

zower@zower.pl

44-207 Rybnik

ul. Podmiejska 75

3. MAGNETYT

Spółka Zower posiada w ofercie Magnetytowy Obciążnik Cieczy Ciężkiej pochodzenia Norweskiego o następujących parametrach: 1. Gęstość obciążnika: 4,6 – 4,7g/cm3. 2. Zawartość składników magnetycznych: 96-99%. 3. Skład ziarnowy: > 0,15: 11-16%, 0,15-0,06: 24-27%, 0,06-0,04: 20-23%, < 0,04: 36-41%. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

2. Węgiel przemysłowy

Węgiel przemysłowy Spółka Zower jest producentem węgla przemysłowego o następujących parametrach: Dodatkowo możemy zaoferować węgiel przemysłowy w innych frakcjach np.: 10-30mm, 30-50mm. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

7. Kontakt w sprawie ofert handlowych

W sprawie: przetargów, negocjacji, zakupów, uzyskania ofert handlowych prosimy o kontakt z działem zakupów ZOWER. Kontakt GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY – KRZYSZTOF WIDZ Email. krzysztof.widz@zower.pl tel. +48 517933142 lub listownie na adres siedziby Spółki. Spółka nie prowadzi sprzedaży detalicznej produktów dla klientów indywidualnych.

5. Zagospodarowanie materiału do przerobu

Spółka Zower oferuje usługę przyjęcia i zagospodarowania materiałów pogórniczych na następujących kodach:–  01 01 02,–  01 04 12, – ex 17 05 04. Miejscem przyjęcia i przetwarzania materiału jest instalacja Zakładu Odzysku Węgla „ZOWER” w Czerwionce-Leszczyny. Zasady przyjęcia materiału ustalane są indywidualnie w każdym przypadku. Zapraszamy do kontaktu.

4. Kruszywa Zowerix

zdjęcie kruszywa o frakcji 0-50

W ofercie spółki Zower znajdują się kruszywa z łupka powęglowego pochodzące z przerobu odpadów pogórniczych. Kruszywa Zowerix pochodzące z naszej instalacji z powodzeniem znajdują zastosowanie: – w budownictwie drogowym, inżynieryjnym, hydrotechnicznym, – do warstw nasypów jako kruszywo doziarniające lub samodzielne, – do produkcji mieszanek drogowych związanych spoiwami bądź mieszanek niezwiązanych, – do produkcji mieszanek dla górnictwa, […]

1. Miał węglowy

zdjęcie miału węglowego

Spółka Zower jest producentem miałów węglowych z przeznaczeniem dla odbiorców przemysłowych takich jak elektrownie, elektrociepłownie o następujących parametrach: W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu