+48 32 433 07 22

zower@zower.pl

44-207 Rybnik

ul. Podmiejska 75

Ochrona środowiska

Działalność firmy ZOWER Sp. z o.o. niezależnie od aspektu handlowego i społecznego, ma również bardzo pozytywny wymiar środowiskowy. Odzyskując bowiem części palne z odpadów, eliminowane jest praktycznie całkowicie ryzyko samozapalenia się hałdy, czego skutki doświadczają niektórzy mieszkańcy Śląska od wielu lat.

Pozyskując materiał skalny z odpadów wydobywczych do produkcji surowców kruszywowych z jednej strony oszczędza się środowisko, a z drugiej obniża koszty inwestycji budowlanych. W wyniku tej działalności znacząco ulega zmniejszeniu objętość zwałowiska odpadów. Otwiera to nowe możliwości zarówno dla wytwórcy odpadów, jak i dla lokalnej społeczności.

Działalność odzysku umożliwia również sfinansowanie rekultywacji technicznej hałdy odpadów, tzn. jej ponowne ukształtowanie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Odzyskanie części palnych z odpadów sprzyja również skuteczności i trwałości rekultywacji biologicznej prowadzonej na nowo ukształtowanym terenie. Swoją politykę środowiskową firma ZOWER Sp. z o.o. realizuje w ścisłej współpracy z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, Polską Akademią Nauk, Politechniką Gliwicką oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa.

obniżamy ryzyko

rekultywujemy

odzyskujemy

 

W związku z prowadzeniem przez nasze przedsiębiorstwo działalności związanej z narażeniem polegającą na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, informujemy że działalność ta nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska. Aktualizacja : 12.02.2024r