OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKTY O NAS GALERIA COMPLIANCE PRZETARGI I OGŁOSZENIA
Działalność
Firma ZOWER Sp. z o.o. należąca do GK PGE S.A. utworzona została w 2002 roku przez Elektrownię „RYBNIK” S.A. w celu realizacji projektu "Dębieńsko" polegającego na rewitalizacji zdegradowanego obszaru poprzemysłowego poprzez odzysk z odpadów wydobywczych węgla oraz do przetwarzania odpadów w materiał skalny do ponownego ukształtowania terenu i jego biologiczną rekultywację.

Działalność prowadzona jest na instalacji przeróbczej ZOW, gdzie następuje rozdział węgla od kamienia oraz pozyskanie frakcjonowanego surowca kruszywowego. Do urabiania materiału wsadowego oraz przemieszczania, mieszania i załadunku produktów stosowane są maszyny budowlane: koparki, ładowarki, spycharki. W ZOW zatrudnionych jest ok. 50 pracowników: operatorów, elektryków, spawaczy i płuczkarzy.

Firma ZOWER rocznie przerabia ok. 1,5 mln ton odpadów odzyskując ok. 10% węgla. Pozostała część to głównie surowiec kruszywowy, które zagospodarowane są na miejscu przy ponownym kształtowaniu bryły terenu poprzemysłowego przez zewnętrznych odbiorców.

Firma ZOWER swoją działalność prowadzi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, tzn. realizując założenia inwestycyjne dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych w istotny sposób uczestnicy w projektach społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności, a równocześnie pozytywnie oddziaływuje na środowisko naturalne.

Kompleksowe wykorzystanie gospodarcze hałd odpadów pogórniczych, na które składa się:
  • odzysk węgla
  • produkcja różnych frakcji surowców kruszywowych
  • rekultywacja techniczna hałd – nadanie nowego kształtu
  • rekultywacja biologiczna
w oparciu o 25-letnie doświadczenie w dziedzinie przerabiania hałd odpadów pogórniczych.