+48 32 433 07 22

zower@zower.pl

44-207 Rybnik

ul. Podmiejska 75

ZOWER sp. z o.o.

Spółka „ZOWER” została powołana przez Elektrownię Rybnik S.A. w 2002 roku w celu realizacji projektu polegającego na rewitalizacji zdegradowanego obszaru zwałowiska odpadów wydobywczych po byłej kopalni KWK Dębieńsko.

Odzysk pełnowartościowych kruszyw oraz eliminacja organicznych części palnych pozwalają przywrócić zdegradowanym terenom wartości użytkowe oraz  umożliwia  ich wykorzystanie na cele społeczno-gospodarcze. Dzieje się to zgodnie z przyjętym projektem biznesowym oraz w zgodzie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwionka-Leszczyny. Odzysk węgla i jego sprzedaż w postaci mieszanki energetycznej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, umożliwia sfinansowanie rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy.  

Spółka „ZOWER” mając na celu realizację strategii obiegu zamkniętego oraz strategii Grupy Kapitałowej PGE przy współpracy PGE Ekoserwis zamierza  rozwijać prace nad opracowaniem nowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem odwęglonego kruszywa oraz ubocznych produktów spalania UPS. Wdrożenie nowych rozwiązań będących alternatywą w stosunku do istniejących kosztownych technologii bazujących na ograniczonych zasobach naturalnych stosowanych w inżynierii lądowej pozwoli obniżyć koszty inwestycji w budownictwie drogowym oraz kubaturowym.

diagram zalezności w firmie zower sp. z o.o.