OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKTY O NAS GALERIA COMPLIANCE PRZETARGI I OGŁOSZENIA
Przetargi
Ogłoszenia
W związku z prowadzeniem przez nasze przedsiębiorstwo działalności związanej z narażeniem polegającą na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, informujemy że działalność ta nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.
Aktualizacja : 14.02.2023r