OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKTY O NAS GALERIA COMPLIANCE PRZETARGI I OGŁOSZENIA
PRZETARGI - archiwum

PRZETARG NA WYKONANIE PROJEKTU TERENU 2021 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Projekt umowy
Formularz ofertowy

OGOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
NA STANOWISKO WICEPREZESA

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o kwalifikacjach
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
KRS - aktualny odpis
Schemat organizacyjny spółki
Struktura grupy
Umowa spółki
Sprawozdania finansowe 2018 2017 2016

PRZETARG OCHRONY OSÓB I MIENIA NA TERENIE ZAKŁADU ZOWER W 2021 ROKU 

Regulamin
Formularz ofertowy
Wzór umowy

PRZETARG NA DOSTAWĘ PALIWA W ROKU 2021: 

Formularz ofertowy
Regulamin
Wzór umowy

PRZETARG NA USŁUGI TRANSPORTOWE PRZETARG NA ZAKUP MAGNETYTOWEGO OBCIAŻNIKA CIECZY CIĘŻKIEJ: 

Specyfikacja
Formularz ofertowy
Wykaz wykonanych dostaw
Umowa

PRZETARG NA PRZEWÓZ KAMIENIA: 

Regulamin
Formularz ofertowy
Wykaz środków transportu

PRZETARG NA DOSTAWĘ PALIWA: 

Regulamin
Formularz ofertowy

USŁUGI ŚWIADCZENIA OCHRONY OSÓB I MIENIA
NA TERENIE ZAKŁADU ZOWER: 

Regulamin
Formularz ofertowy
Wzór umowy

PRZETARG NA USŁUGI TRANSPORTOWE ZAKUP MAGNETYTOWEGO OBCIĄŻNIKA CIECZY CIĘŻKIEJ

  Specyfikacja Formularz PDF/DOC Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3


USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA 2020 r.

  Postępowanie Formularz


DOSTAWA PALIWA DO ZAKŁADU ZOWER W 2020 r.

  Postępowanie Formularz


ZAKUP MAGNETYTOWEGO OBCIĄŻNIKA CIECZY CIĘŻKIEJ

 Specyfikacja Formularz


ŚWIADCZENIE USŁUG TRASPORTOWYCH Ogłoszenie