OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKTY O NAS GALERIA COMPLIANCE PRZETARGI I OGŁOSZENIA
Produkty
W swojej działalności firma ZOWER odzyskuje z odpadów węgiel oraz surowce kruszywowe.

Węgiel – pełnowartościowy miał energetyczny o specyfikacji wynikającej z jakości nadawy i założonych parametrów odzysku.