OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKTY O NAS GALERIA COMPLIANCE PRZETARGI I OGŁOSZENIA
O nas
W 2000 roku na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny zakończyła działalność KWK "Dębieńsko", pozostawiając około 130 - hektarowy zdegradowany obszar odpadów pogórniczych. Na tym terenie istniało już gospodarcze wykorzystanie mułów i przepalonego łupka, ale intencją lokalnego samorządu była rekultywacja całego obszaru zwałowiska po uprzednim odzyskaniu części palnych (węgla).

Realizację tego zadania Gmina zleciła w trybie przetargu Elektrowni "RYBNIK" S.A., która we wrześniu 2002 roku utworzyła firmę "ZOWER" Sp. z o.o. i powierzyła grupie menedżerów realizację tego przedsięwzięcia.

Równocześnie prowadzone były intensywne prace projektowe tak, że już w listopadzie 2002 roku rozpoczęła się budowa zakładu odzysku węgla. Pierwszy węgiel firma ZOWER odzyskała w lipcu 2003 roku, a produkcję zakładu w czerwcu 2007 roku rozszerzono o frakcjonowany surowiec kruszywowy.

Od listopada 2008 roku firma ZOWER prowadzi sprzedaż magnetytu skandynawskiego.

KRS nr 0000137539 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
NIP PL642-27-79-144
REGON 277902430
kapitał zakładowy 4.000.000 zł