+48 32 433 07 22

zower@zower.pl

44-207 Rybnik

ul. Podmiejska 75

W ofercie spółki Zower znajdują się kruszywa z łupka powęglowego pochodzące z przerobu odpadów pogórniczych. Kruszywa Zowerix pochodzące z naszej instalacji z powodzeniem znajdują zastosowanie:

– w budownictwie drogowym, inżynieryjnym, hydrotechnicznym,

– do warstw nasypów jako kruszywo doziarniające lub samodzielne,

– do produkcji mieszanek drogowych związanych spoiwami bądź mieszanek niezwiązanych,

– do produkcji mieszanek dla górnictwa, likwidacja szybów pokopalnianych.

Zastosowanie kruszyw Zowerix pozwala na istotne obniżenie kosztów inwestycji drogowych czy kosztów likwidacji szybów i szkód górniczych.

Nasze wyroby są regularnie badane w zakresie parametrów fizyko-mechanicznych zgodnie z normą PN-EN 13242+. Kruszywa Zowerix zostały poddane badaniom chemicznych, biologicznym i posiadają pozytywną opinię ekologiczna.

W ramach kruszyw wyróżnia się następujące frakcje :

Zowerix  0-63 mm

Zowerix  0-31 mm

Zowerix  31-63 mm

Zowerix  60-150 mm

Zapraszamy do kontaktu.

Tel 887 077 891