+48 32 433 07 22

zower@zower.pl

44-207 Rybnik

ul. Podmiejska 75

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku 44-207, ul. Podmiejska 75.

Dane osobowe przekazywane Spółce przetwarzane są z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa

Spółka zapewnia realizację uprawnień związanych z dostępem do danych osobowych, w szczególności osoby, których dane przetwarzane są przez Spółkę mają prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych. Jeżeli Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie.

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w Spółce nadzorowane są przez Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych Pana Krzysztofa Klimczka, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zower.pl oraz pod numerem telefonu 32 4330722

Podstawa Prawna:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

Klauzula Informacyjna dla kandydatów o pracę

Klauzula Informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych wskazanych przez uczestników postępowań zakupowych

Klauzula informacyjna dla osób zawierających i realizujących umowę